Łączymy ludzi i technologię

Rekrutujemy, szkolimy i wdrażamy specjalistów IT i biznesowych do pracy z naszymi klientami na całym świecie, tworząc kariery i wypełniając lukę w umiejętnościach cyfrowych.


Praca

Program studiów podyplomowych

Wypełnianie luki między środowiskiem akademickim a rzeczywistym doświadczeniem dla absolwentów uczelni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Usługi

 

Biznes

Zapewniamy konsultantów przeszkolonych w dostarczaniu efektywnych rozwiązań biznesowych

Techniczne

Zapewniamy techniczną doskonałość w najbardziej poszukiwanych obecnie dyscyplinach

Dostosowane

Dostarczamy dodatkowe oferty we współpracy z klientami, aby dopasować się do konkretnych potrzeb biznesowych

Przykłady

Mamy doświadczenie w pomaganiu organizacjom w osiąganiu ich celów biznesowych

Nasi ludzie

Nasza organizacja jest naprawdę zróżnicowana pod względem pochodzenia i poglądów, skupiając najlepszych ludzi z różnych środowisk i z szerokim wachlarzem doświadczeń. Nasz personel ucieleśnia wartości FDM i ściśle ze sobą współpracuje, zawsze dążąc do znakomitości

Harriet Homes

Business and Transformation Manager
HSBC, London
f.d.m. consultant Harriet Homes.

Harriet Homes

Business and Transformation Manager

Sheila Marriott

Consultant, Project Manager
Placement: Home Office, London
f.d.m. returner to work Consultant Project Manager Sheila Marriott wearing a dark business suit with the London skyline in the background

Sheila Marriott

Consultant, Project Manager

Yesim Shenoy

Consultant, Project Manager
Placement: Home Office, London
f.d.m. Consultant Project Manager Yesim Shenoy

Yesim Shenoy

Consultant, Project Manager

Jim Gordon

Regional Manager, North
Department: Ex-Forces Programme, Leeds
f.d.m. North Regional Manager, Jim Gordon in a suit against an office background

Jim Gordon

Regional Manager, North

Zain Abbas

Consultant, Software Developer
Placement: Companies House, London
f.d.m. Consultant Software Developer ain Abbas in a grey business suit stood against a blurred glass office background

Zain Abbas

Consultant, Software Developer

Lyndsey McGuire

Regional Recruitment Manager, Graduate Programme (North)
Department: Graduate Recruitment, Leeds
f.d.m. Regional Graduate Recruitment Manager, Lyndsey McGuire wearing a chequed dress and standing against a glass office background

Lyndsey McGuire

Regional Recruitment Manager, Graduate Programme (North)

Abies Iriowen

Diversity and Inclusion Advisor
Internal, London
f.d.m. Diversity and Inclusion Advisor Abies Iriowen in business dress against an office background

Abies Iriowen

Diversity and Inclusion Advisor

Callum Wilson

Account Manager
Department: Accounts Management, London
f.d.m. account manager Callum Wilson in business dress.

Callum Wilson

Account Manager

Nasze wartości

RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI

FDM skupia się na ludziach już od pierwszego dnia. Cenimy różnorodność. Zachęcamy do integracji. Lubimy pracę zespołową i współpracę między pracownikami, klientami i partnerami. Sukces zawdzięczamy temu, że jesteśmy kolektywem składającym się z wielu środowisk, kultur, języków, narodowości i umiejętności. Ta różnorodność czyni nas silniejszymi jako jedność.

URZECZYWISTNIAMY PROJEKTY

Jesteśmy pionierami i innowatorami — zespołem zdolnych do adaptacji, zwinnych i pełnych pasji ludzi. Mamy postawę „da się zrobić”, podchodząc do każdego dnia z energią i entuzjazmem. Wykorzystujemy każdą nadarzającą się okazję, aby oferować rozwiązania naszym klientom, zapewniać karierę naszym pracownikom i rozwijać naszą działalność.

TROSZCZYMY SIĘ O NASZYCH KLIENTÓW

Wszyscy pracujemy nad wspólnym celem, aby pomóc naszym klientom odnieść sukces. Wykazujemy się uwagą, koncentracją i zrozumieniem ich potrzeb i oczekiwań. Ciężko pracujemy, aby pielęgnować nasze relacje, stawać się partnerem dla naszych klientów i tworzyć rozwiązania spełniające ich ambicje biznesowe. Ich sukces jest naszym sukcesem.

TROSZCZYMY SIĘ O NASZYCH KLIENTÓW

Wszyscy pracujemy nad wspólnym celem, aby pomóc naszym klientom odnieść sukces. Wykazujemy się uwagą, koncentracją i zrozumieniem ich potrzeb i oczekiwań. Ciężko pracujemy, aby pielęgnować nasze relacje, stawać się partnerem dla naszych klientów i tworzyć rozwiązania spełniające ich ambicje biznesowe. Ich sukces jest naszym sukcesem.

DĄŻYMY DO SUKCESU

Jesteśmy przedsiębiorczy, ambitni, kreatywni i odważni, a naszą pasją jest przesuwanie granic w celu przekraczania oczekiwań klientów. Tworzymy inspirujące miejsce do pracy i rozwoju kariery dla współpracowników. Zachęcamy do stawiania sobie wyzwań i pomagania współpracownikom w maksymalizacji ich potencjału, abyśmy mogli nadal świadczyć wyjątkowe i niezrównane usługi dla klientów i zainteresowanych stron.

MÓWIMY, JAK JEST

Wierzymy w uczciwość zawodową. Jesteśmy rzetelni, otwarci i godni zaufania, a w tym zachowaniu jesteśmy niepodzielni. Przyniosło nam to szacunek naszych współpracowników, klientów, partnerów i inwestorów, i uczyniło z nas firmę, którą jesteśmy dzisiaj.

Blog

Load More